+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Dobrovolnická pomoc

Nechceme být žádný uzavřený spolek. Boříme mýty typu „ nebreč, život jde dál, …je zdrcen a potřebuje klid – nechoďme za ním… je mladá, to zvládne a bude mít jiné děti… pohřeb je týrání pozůstalých, …nevzpomínej tolik“.

Naše snahy jsou pomoci veřejnosti pochopit zármutek v době ztráty milovaného dítěte, partnera, rodiče, kamaráda… Téma smrti a truchlení máme v rodinách málo zpracováno, ačkoliv mívá dopad na náš další život.

Spolek je proto otevřen všem, kteří prošli přímou ztrátou milované osoby nebo se s ní potýkají v rodině, u přátel a to bez ohledu na bydliště. Zároveň jsme jediná organizace pro pozůstalé pro celý Plzeňský kraj, jediní se věnujeme sirotkům, vdovám a vdovcům při často tragickém, náhlém úmrtí jejich partnerů. Každý pozůstalý má právo na naši pomoc a podporu. Možná jste naši práci shledali užitečnou natolik, že byste spolek rádi podpořili?

Staňte se členem spolku a podporovatelem, můžete nám pomáhat s osvětou a novými nápady, roznášením letáčků, vaši odborností, energií, že za námi stojíte.

Typy členství

  • Aktivní členství (např. terapeut, intervent, poradce, grafické práce aj.)
  • Podporující členství (např. podpora finanční/materiálová či jiné služby)
  • Čestné členství (významné zásluhy ve prospěch PZ)

Jak se stát členem spolku?

Členství můžete zahájit vyplněním přihlášky a jejím zpětným odesláním na e-mailovou adresu info@plzenskazastavka.cz.

Pro aktivní členy a poradce je příspěvek 100,- Kč/rok, pro podporující členství je příspěvek 500,- Kč/rok. Platby se posílají na účet transparentní účet 2300334693/2010 s uvedením poznámky „Členský příspěvek za rok XY“.

*Dovolujeme si vás informovat, že za účelem přihlášení ke členství ve spolku Plzeňská zastávka z.s. ICO 0123 1502, se sídlem Všeruby 95, 330 16, jako správce, zpracováváme osobní údaje člena spolku v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefonní číslo. Při nakládání s osobními údaji se řídíme platnými právními předpisy včetně Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).