+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Finanční dar

Zaujalo vás, co děláme? Podpořte nás. Staňte se pravidelným a cenným dárcem. Jen díky tomu máme jistotu, že budeme schopni reagovat na nepředvídané situace. Za projev solidarity s pozůstalými vám děkujeme.

Můžete zaslat finanční dar na transparentní účet vedený u FIO Banky č. 2300334693/2010 nebo přímo načtením tohoto QR kódu:

Dar může být anonymní nebo na základě darovací smlouvy, kterou vám na vyžádání vystavíme. Dárci mohou využít daňové zvýhodnění. Naši dárci mohou preferovat využití daru, mohou být informováni o naší činnosti prostřednictvím výroční zprávy.

Fyzické osoby si dle §15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely. Potvrzení o daru se přikládá k daňovému přiznání jako příloha.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu daru na veřejně prospěšné účely.

Děkujeme, že nám pomáháte. Provoz poradny zajistí včasnou pomoc pozůstalým rodinám i jednotlivcům.

Pomoci pozůstalým můžete také přes zabezpečený portál Darujme: