+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Mgr. Simona Vlčková

Mgr. Simona Vlčková

Dobrovolný poradce, Krizový intervent

Jako krizový intervent mohu klientům poskytnout krizovou intervenci a další potřebnou podporu pozůstalým.

Jmenuji se Simona Vlčková a vystudovala jsem bakaláře jednooborové psychologie se zaměřením na vzdělávání. Pokračovala jsem magisterským oborem Učitelství psychologie a výtvarné výchovy, studiem Psychologie prevence sociálně-patologických jevů a dvouletým výcvikem Arteterapie.

Dva roky jsem strávila v polské Bydhošti, kde jsem studovala doktorské studium psychologie. Zde jsem pracovala na katedře vývojové psychologie a věnovala se agresivnímu chování dospívajících. Toto studium jsem nedokončila, protože jsem se zamilovala a vrátila se do Čech. Začala jsem pracovat v Bílém kruhu bezpečí jako případová manažerka pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, absolvovala jsem dvouletý kurz komplexní krizové intervence. V současné době pracuji v Ledovci a „dobrovolničím“ v Bílém kruhu bezpečí a Plzeňské zastávce.

Kde jsem se vzala v Plzeňské zastávce? Činnost téhle organizace mi přijde smysluplná. Osobně jsem se nesetkala se ztrátou blízké osoby, která by nebyla přirozená. Mí nejbližší ano, a tak vnímám, že tragické ztráty se týkají každého, ať už přímo nebo nepřímo. V BKB jsem se věnovala pozůstalým po zavražděných obětech, setkala jsem se zde i s pozůstalými po obětech dopravních nehod. Sama mám smutnou zkušenost s potratem, ale také s nepříjemnou reakcí okolí a hlavně se strachem, který pak provázel další těhotenství.

Jako krizový intervent mohu klientům poskytnout krizovou intervenci a další potřebnou podporu pozůstalým.