Svépomocné skupiny

V nejbližší době otvíráme svépomocné skupiny s termíny září, říjen, listopad 2022.

Pokud si smrt blízké osoby musíme zpracovávat sami, bez podpory blízkých či souznících přátel je možné, že se v truchlení jakoby bolestí ztrácíme…

Nabízíme vám prostor uzavřené skupinky ke sdílení vašich starostí, zkušeností, praktických rad. Pohledy jiných klientů, co po smrti blízkého cítíme, jak se s úmrtím milované bytosti vyrovnáváme… Společně můžeme zažít porozumění pro vaše trápení, kterému aktuálně čelíte, zmírnit pocity osamění a načerpat energii k překonání těžkostí.

Pokud máte zájem setkat se s lidmi, kteří zažili podobný smutek vlivem úmrtí milovaného člověka, objednejte se na další setkání podpůrné skupiny na e-mailové adrese zuzana@plzenskazastavka.cz .

Více o setkání

Skupinku otevíráme průběžně dle zájmu, vedou ji dvě naše poradkyně. Podmínky důvěry a bezpečí si na začátku vyjednáváme. Místo k setkání vždy upřesníme.

Možná témata ke sdílení

Byl to rok a já jsem pořád plná pláče pro svou zemřelou vnučku. V rodině mi tvrdí, že to nezvládám (říkají: mami nebreč, tím si nepomůžeš)…

Po smrti mé dcery se mi zbořil svět, stal se černým, nebezpečným… Cítím se velmi sama, mám samé problémy ve vztazích s lidmi. Jsem emočně jak na houpačce, někdy klidná, jindy mě celý svět štve. Co s tím mám dělat? Manžel si přeje, ať s tím vztekem přestanu…

Zemřel mi manžel…nemůžu jíst, nemůžu spát, každý den na něj myslím…jsem na antidepresivech. Cítím se vina za to, že zemřel…pořád se mi vrací chvíle, kdy mi oznámili, že je mrtev.

Můj syn se zabil. Nemohu o tom s nikým mluvit, protože sebevraždu lidé nechápou nebo to odsuzují….chtěla bych vrátit čas… Po smrti našeho syna se všichni kolem nás odmlčeli nebo se nám vyhýbají, je to těžké.