+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Termíny podpůrných skupin pro pozůstalé leden – červen 2024

Termíny podpůrných skupin pro pozůstalé leden – červen 2024

I v roce 2024 otevíráme v naší poradně Majerova 4, Plzeň podpůrná setkání pro pozůstalé rodiny po nečekaném a tragickém úmrtí milovaného člověka.

Cílem podpůrné skupiny pro pozůstalé je naše nabídka bezpečného místa pro komunikaci o smrti blízkého člověka, pro vzájemné sdílení pocitů a myšlenek. Naši poradci se starají především o hranice bezpečí, moderují dialogy, jsou hostiteli společného setkání.

Můžeme si povídat o věcech známých i neznámých…čím procházíme po nečekaném úmrtí blízkého člověka… jak je tím zasažena širší rodina, jak se na nás dívají přátelé, sousedé…Co prožíváme, na co myslíme, co nám pomáhá a co nás zatěžuje…

Vypsané termíny jsou: 9. ledna, 6. února, 5. března, 2. dubna, 7. května a 4. června 2024.

Pokud máte zájem zúčastnit se a přejete si více informací, kontaktujte nás, prosím. Děkujeme.
Monika Jelínková, tel. 771 148 308, monika@plzenskazastavka.cz