+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Štítek: Vzdělávání

Setkání krizových týmů Plzeňského kraje 23.9.2021

23. září jsme se zúčastnili Setkání krizových týmů Plzeňského kraje.

Téma semináře byla pomoc a podpora obětem trestné činnosti a mimořádných událostí, vzájemná výměna zkušeností sdílených v této oblasti, možnosti dalšího propojení a vzájemné spolupráce, případové kazuistiky.

Školíme se v tématu Hygiena a prevence COVID19

Tématem školení bylo „Koronavirus – mikrobiologie, epidemiologie a hygieny v sociálních službách“. Děkujeme školitelům za téma a jeho odborné zpracování, bylo pro nás přínosné. Záleží nám na kvalitě a bezpečí služby, kterou klientům poskytujeme.

Naši poradci si neustále prohlubují své znalosti

Profesní odbornost Poradce pro pozůstalé ukončenou státní zkouškou mají aktuálně čtyři naše poradkyně. Prohlubování vzdělávání našich poradců je v naši práci důležité, děkujeme za studium a píli všem.

Interní seminář o novele Zákona o pohřebnictví

Plod po potratu byl dříve považován za nemocniční odpad, který se likvidoval například spolu s amputovanými končetinami v nemocničních spalovnách. Stejný osud čekal mrtvě narozené děti, jejichž váha byla do 500 g. Novela umožňuje, že rodiče mají mít na rozmyšlenou pro pohřeb čtyři dny.

Prezentace o činnosti, rozvoj spolupráce s PČR

Zúčastnili jsem se Setkání krizových týmů Plzeňského kraje pořádaného Policií ČR.

Seminář na téma Medicína a smrt

Zúčastnili jsem se semináře na téma Medicína a smrt aneb inspirace pro rozvoj paliativní péče, který se konal v Západočeském muzeu v Plzni.