+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Setkání krizových týmů Plzeňského kraje 23.9.2021

Setkání krizových týmů Plzeňského kraje 23.9.2021

23. září jsme se zúčastnili Setkání krizových týmů Plzeňského kraje.

Téma semináře byla pomoc a podpora obětem trestné činnosti a mimořádných událostí, vzájemná výměna zkušeností sdílených v této oblasti, možnosti dalšího propojení a vzájemné spolupráce, případové kazuistiky.