Svépomocné setkání pro rodiče

….“Truchlím. Zemřelo mi dítě“……odpověděla maminka po úmrtí syna.

V pátek 16. 12. 2022 od 18 – 20 hodin se v naší poradně uskuteční další svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých. Přestože nemůžeme změnit, co se stalo, můžeme to spolu sdílet. Šálek čaje ve společnosti může pomoci rozvinout jiné myšlenky..

Neváhejte si s námi domluvit schůzku a zeptat se na vše, co vás zajímá. Jste srdečně zváni. Vaše poradkyně.
Kontakt: zuzannapouskova@gmail.com nebo tel. 771 148 308/ 301

archiv MJ, 2022

Zapalme svíčku prosinec 2022

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. Tradičně se ve spolupráci s Dlouhou cestou připojujeme v kostelíku U Ježíška vzpomínkovou bohoslužbou.💜

Od 18.00 hodin mohou rodiny a blízcí zapalovat vlastnoručně vyrobené svíčky s osobním vzkazem, sdílet vzpomínky a pocity, zklidnit mysl za zvuku hudby, vyslechnout modlitbu.

S úctou a láskou k našim dětem…💟

foto Zuzka 2022

Světový den obětí dopravních nehod

Světový den obětí dopravních nehod se připomíná na celém světě vždy třetí listopadovou neděli. Plzeňská zastávka – poradna pro pozůstalé se také pravidelně připojuje v kostelíku U Ježíška. Koncertem na památku kamaráda Vaška Rába se přítomní připojili ke vzpomínce na všechny tragicky zesnulé při jakékoliv dopravní nehodě.

Hrálo se, zpívalo a vzpomínalo, protože jsou to právě ony stále živé, úsměvné a láskyplné vzpomínky, které v nás odrážejí světlo těch, kteří tu nejsou s námi.

Děkujeme účinkujícím z folkórního souboru Jiskra 58 – Sokol Valcha Plzeň a Millan Benedikt Karpisek za krásný vzpomínkový večer.

V neděli 20. 11. bude v dálniční kapli u Šlovic ekumenická bohoslužba v 15.00,

zároveň můžete podpořit naši poradnu pro pozůstalé

Svým finančním příspěvkem nám pomáháte pomáhat, pomáháte zajistit včasnou a účinnou pomoc a podporu rodinám po náhlé, nečekané a tragické ztrátě.

Ať jejich světlo stále svítí, i v nás!

foto: Milan Svoboda, 10 2022

SDODN U Ježíška 15. listopadu 2022

Již v úterý 15.11. v kostelíku U Ježíška!
Vzpomínka na všechny oběti dopravních nehod…
Spolu s folklorním souborem Jiskra 58 – Sokol Valcha a Milan Benedikt Karpisek, přijďte zavzpomínat i Vy!

Jedna vteřina někdy obrátí život vzhůru nohama mnoha lidem, jedna vteřina
a vše je jinak… nechme tedy všechny, kteří nás tak náhle opustili žít dál v nás
a s námi- v našich srdcích, v našich láskyplných vzpomínkách.

Akce – Svíčka za ztracený život

Téma sebevražd se dotýká i pozůstalých, pro něž je vyrovnání se se ztrátou blízkého velmi bolestné.

Monika 2022

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 17 hodin se uskuteční v Praze pochod pro pozůstalé po sebevraždě s názvem Svíčka za ztracený život. Sraz bude před kavárnou Stromovous (zastávka Výstaviště Holešovice), následuje 3km procházka Stromovkou, v závěru procházky lze zapálit svíčku. Je to prostor pro sdílení lidí s vlastní zkušeností, promluví i terapeut Martin Pešek z org. Luctus.

Setkání pozůstalých

S příchodem podzimu otevíráme podpůrná svépomocná setkání pro truchlící pozůstalé. Skupinu bude provázet Monika a Zuzka a je určena lidem od 18 let. Místo setkání je poradna Plzeňské zastávky: Majerova 4, termín a čas si spol upřesníme.

foto Monika Jel. 2022

Přihlásit se můžete na e – mailu: zuzana@plzenskazastavka.cz; podrobné informace získáte na 771 148 301 nebo 308. Prosíme nahlaste předem svoji účast. Děkujeme.

Perinatální hospic Dítě v srdci

Sdílíme inspiraci jak podpořit rodiny, které přišly o miminko….volně ke stažení na webu Dítě v srdci. Děkujeme za možnost šíření👩‍❤️‍👨👨‍👩‍👦

Na páteční konferenci pracovníci hospicu prezentovali a předali účastníkům Postupy péče při prenatální a perinatální ztrátě. Ty vytvořili ve spolupráci s mnoha odborníky paliativní péče. Nyní je nabízí zdravotnickým a pomáhajícím profesím volně ke stažení. https://ditevsrdci.cz/cz/postupy-pece-pri-prenatalni-a-perinatalni-ztrate

FB Dítě v srdci, květen 2022

NF Tesco pomáhá

S naším projektem na podporu pozůstalým rodinám jsme se zúčastnili programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a byli jsme úspěšní. Nadační fond Tesco s NROS náš projekt v regionu PK vybrali a zákazníci formou hlasování nás přímo v obchodě těsným hlasováním podpořili částkou 10.000 Kč. Z celého srdce děkujeme a díky finanční podpoře vybavíme naši skromnou poradnu prvním notebookem. Krásné dny přejeme i vám.

Pro pozůstalé rodiče_ duben

….“Truchlím. Zemřelo mi dítě“……odpověděla maminka po úmrtí synka.

V pátek 22. 4. 2022 od 18 – 20 hodin se uskuteční další svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých v ověřeném online SKYPE prostoru.

Neváhejte si s námi domluvit schůzku a zeptat se na vše, co vás zajímá. Jste srdečně zváni. Vaše poradkyně.Kontakt: zuzannapouskova@gmail.com nebo tel. 771 148 308/ 301

autor M Svoboda
Záštitu nám na naši činnost poskytl MO Plzeň 3, děkujeme.