+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Komplikované truchlení – letáček pro pacienty, přátele a rodinné příslušníky

Komplikované truchlení – letáček pro pacienty, přátele a rodinné příslušníky

Když nám zemře někdo blízký, bolestně pociťujeme jeho ztrátu. Čím nám byl bližší, tím více nás to bolí. Zármutek se projevuje různými způsoby a trvá různě dlouho; truchlení je velmi individuální proces a nedá se generálně říci, jak má vypadat a jak dlouho má trvat.

Sdílíme užitečnou informaci o letáčku Cesta domů. ?‍??‍♀️ Nabízí leták se základními informacemi: https://www.cestadomu.cz/publikace/komplikovane-truchleni