+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Finanční pomoc pro rodiny s dětmi, které ztratily milovanou osobu

Finanční pomoc pro rodiny s dětmi, které ztratily milovanou osobu

Ztráta blízkého člověka bývá nejbolestivější zkušeností našeho života. Může také znamenat pozbytí sociální jistoty a hrozbu velkých ekonomických problémů. Pokud v rodině, pečující o nezletilé dítě, zemře otec anebo matka, Nadace EP Corporate Group nahradí po určitou dobu rodině část příjmu, o který v důsledku úmrtí jednoho z rodičů přišla.

Nadace tím chce rodině vytvořit prostor a čas připravit se na novou situaci, aniž by došlo k ekonomické a následné sociální deprivaci rodiny. Z nadačního příspěvku je možné hradit například náklady spojené s bydlením a souvisejícími službami (nájem, hypotéka, voda, plyn, elektřina). Dále lze hradit školné pro pozůstalé nezaopatřené děti nebo pokrytí nákladů s volnočasovými aktivitami dětí. Více informací o projektu „To zvládneme 2023“ naleznete zde.

Přihlásit se může pozůstalá rodina i zpětně a to maximálně 24 měsíců od podání žádosti.

Pomocí tohoto linku se dostanete na interaktivní kalkulačku ušlého rodinného příjmu umístěnou na konci stránky. Ověřte si, zda splňujete kritérium 40 % ušlého rodinného příjmu. Před samotným vyplněním žádosti o nadační příspěvek si projděte veškeré informace zde.

Formulář žádosti zde.