Svépomocné setkání pro pozůstalé po sebevraždě blízkého člověka

27. LEDEN 2023 od 18 HODIN

V lednu uskutečníme další podpůrné setkání pro pozůstalé po tragickém úmrtí milovaného člověka. Skupina je otevřena pro nové klienty po ztrátě. Cílem podpůrné skupiny pro pozůstalé je naše nabídka bezpečného místa pro komunikaci o ztrátě, pro vzájemné sdílení pocitů a myšlenek. Naši poradci se postarají především o hranice bezpečí, moderují dialogy, jsou hostiteli společného setkání.

Můžeme si povídat o věcech známých i neznámých…čím procházíme po tragickém úmrtí blízkého člověka… jak je tím zasažena širší rodina, jak se na nás dívají přátelé, sousedé? Co prožíváme, na co myslíme, co nám pomáhá a co nás zatěžuje…

Pokud máte zájem zúčastnit se a přejete si více informací, volejte prosím Zuzce Kozákové Pouskové tel. 771 148 301, pište na: zuzana@plzenskazastavka.cz.

Milan Svoboda autor fotografie

Ceník služeb od 1.1.2023

Vzhledem k rostoucím cenám a ekonomické situaci jsme nuceni nastavit do dalšího období úsporný režim a mírné zvýšení ceny za poskytované konzultace v poradně. Poplatek za konzultace a lektorování souvisí s podporou naší činnosti ve prospěch pomoci pozůstalým. První konzultace je stále pro klienty bezplatná. Výpůjčka knihy pro pozůstalé také bezplatné.

Naše snahy jsou vedeny jediným cílem – udržet řádný chod poradny a podpořit dobrovolné poradce před vyhořením. Děkujeme za pochopení.

Individuální konzultace a poradenství: 60 minut – 450 Kč.

Rodinné/párové konzultace: 70-80 minut – 800 Kč.

Psychoterapie po domluvě – v režii jednotlivých terapeutek.

Lektorování menší skupiny: 60 minut – 1000 Kč.

Vánoce

Vánoce mohou být pro pozůstalé náročným obdobím. Můžete zkusit nabídnout čas pro vzpomínání či splnění některých tradic. Více v článku nížeji.

INFORMACE. Naše poradna bude k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin. Kontaktní telefon můžete využít pro zanechání sms zprávy. Ozveme se vám zpět, jakmile to půjde.

https://medium.seznam.cz/…/pohrebni-pruvodci-truchlicim…

Svépomocné setkání pro rodiče

….“Truchlím. Zemřelo mi dítě“……odpověděla maminka po úmrtí syna.

V pátek 16. 12. 2022 od 18 – 20 hodin se v naší poradně uskuteční další svépomocné setkání pozůstalých rodičů a dalších blízkých. Přestože nemůžeme změnit, co se stalo, můžeme to spolu sdílet. Šálek čaje ve společnosti může pomoci rozvinout jiné myšlenky..

Neváhejte si s námi domluvit schůzku a zeptat se na vše, co vás zajímá. Jste srdečně zváni. Vaše poradkyně.
Kontakt: zuzannapouskova@gmail.com nebo tel. 771 148 308/ 301

archiv MJ, 2022

Zapalme svíčku prosinec 2022

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. Tradičně se ve spolupráci s Dlouhou cestou připojujeme v kostelíku U Ježíška vzpomínkovou bohoslužbou.💜

Od 18.00 hodin mohou rodiny a blízcí zapalovat vlastnoručně vyrobené svíčky s osobním vzkazem, sdílet vzpomínky a pocity, zklidnit mysl za zvuku hudby, vyslechnout modlitbu.

S úctou a láskou k našim dětem…💟

foto Zuzka 2022

Světový den obětí dopravních nehod

Světový den obětí dopravních nehod se připomíná na celém světě vždy třetí listopadovou neděli. Plzeňská zastávka – poradna pro pozůstalé se také pravidelně připojuje v kostelíku U Ježíška. Koncertem na památku kamaráda Vaška Rába se přítomní připojili ke vzpomínce na všechny tragicky zesnulé při jakékoliv dopravní nehodě.

Hrálo se, zpívalo a vzpomínalo, protože jsou to právě ony stále živé, úsměvné a láskyplné vzpomínky, které v nás odrážejí světlo těch, kteří tu nejsou s námi.

Děkujeme účinkujícím z folkórního souboru Jiskra 58 – Sokol Valcha Plzeň a Millan Benedikt Karpisek za krásný vzpomínkový večer.

V neděli 20. 11. bude v dálniční kapli u Šlovic ekumenická bohoslužba v 15.00,

zároveň můžete podpořit naši poradnu pro pozůstalé

Svým finančním příspěvkem nám pomáháte pomáhat, pomáháte zajistit včasnou a účinnou pomoc a podporu rodinám po náhlé, nečekané a tragické ztrátě.

Ať jejich světlo stále svítí, i v nás!

foto: Milan Svoboda, 10 2022

SDODN U Ježíška 15. listopadu 2022

Již v úterý 15.11. v kostelíku U Ježíška!
Vzpomínka na všechny oběti dopravních nehod…
Spolu s folklorním souborem Jiskra 58 – Sokol Valcha a Milan Benedikt Karpisek, přijďte zavzpomínat i Vy!

Jedna vteřina někdy obrátí život vzhůru nohama mnoha lidem, jedna vteřina
a vše je jinak… nechme tedy všechny, kteří nás tak náhle opustili žít dál v nás
a s námi- v našich srdcích, v našich láskyplných vzpomínkách.