Giving Tuesday 2020

Solidarita má obrovskou moc sjednotit a uzdravit komunity v časech dobrých i zlých. Globální hrozba, jakou je COVID-19, se dotýká každého člověka. Současně představuje skvělou příležitost se globálně spojit. Plzeňská zastávka pomáhá ONLINE podpůrnými rozhovory do odvolání bezplatně.