Nové doporučení WHO na téma pohřbívání

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nově vydaným doporučením Světové zdravotnické organizace k pohřbívání těl zemřelých s covidem-19 přezkoumalo svá doporučení a shledalo, že jsou nadále platná a aktuální.