+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Zapalme svíčku 2023

Zapalme svíčku 2023

Srdečně vás zveme na vzpomínkový večer Světového dne zemřelých dětí „Zapalme svíčku 2023“, který se (jako již tradičně) uskuteční v kostele U Ježíška v neděli 10. prosince 2023 od 18.00 pod vedením Petra Merxbauera a jeho hostů.

V Plzni existuje jen jedno jediné nejpříhodnější místo k tomuto vzpomínání – kostel Nejsvětějšího jména Ježíš, zvaný také kostelík U Ježíška. Jeho historie sahá hluboko do minulosti a je jistě zajímavý k návštěvě v jakémkoliv čase. Před 9 léty se však stal místem, kam se vždy druhou prosincovou neděli vracejí rodiče zemřelých dětí, a to nejen z Plzně, společně uctít jejich památku.

Plzeňská zastávka se tak připojuje ke Světovému dni památky zesnulých dětí v dlouholeté spolupráci s Dlouhou cestou Praha při Zapalme svíčku. Každý rok přibývají na seznamu zemřelých dětí nová jména…

Přítomní si však často až v kostelíku přečtou historii tohoto místa z března roku 1801, kdy kaple patřila rodině Pernerových.

„Manželce Petra Pavla Pernera Alžbětě, rozené Waltrové, jež byla původně služebnou v domě Pernerových, se narodila čtyřčata Rosina, Josef, Alžběta a Jakub. Rosina zemřela krátce po narození 1. března a bratr Josef druhý den. Oba sourozenci byli pochováni ve společné rakvičce v rodinné kryptě kostela U Ježíška. Rodinné neštěstí však pokračovalo, když 9. března zemřela Alžběta a 14. března poslední ze čtyřčat, Jakub. Také oni byli uloženi do společné rakvičky a 16. března za přítomnosti plzeňského arciděkana pohřbeni vedle svých dříve zemřelých sourozenců.“

I pro ně tedy hoří světla svící…

A mezi truchlícími a vzpomínajícími rodiči v kostelní lavici můžete vidět, když trochu přivřete oči a zaposloucháte se do modlitby, i tiše sedící stíny Alžběty a Petra Pergnerových.

Děkujeme kostelíku U Ježíška i všem, kteří se podílejí na realizaci tohoto vzpomínkového večera.

Nikdo z nás není ostrov, nikdo z nás v tom na této složité cestě není sám.

S úctou a láskou k našim dětem.