Poradna

Poradenství – terapie – doprovázení – intervence

Děkujeme za Vaši důvěru, velmi si ji vážíme. Pro upřesnění pár informací úvodem.

Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí vás jako klienta. Vychází z vašich individuálních potřeb a přání. Každý poradce je vázán etickým kodexem, zachování diskrétnosti, důvěrnosti při spolusdílení je pro nás samozřejmostí. Údaje vyplývající ze spolupráce tzn. jméno, telefon či mailová adresa budou využity pouze ve prospěch naší spolupráce.


Při své práci  se plně hlásíme k etickému kodexu poradců a psychoterapeutů. Jsme vázáni mlčenlivostí, výjimku tvoří případy ze zákona. Oznamovací povinnosti při ohrožení zdraví a života nebo o ohrožení dalších osob a povinnost překazit trestný čin jsou v tomto případě nadřazeny mlčenlivosti.

Případné zrušení domluveného termínu setkání prosíme včas nám oznámit, nejpozději však do 24 hodin před domluveným začátkem (lze formou SMS či telefonicky s poradcem).První konzultace je pro pozůstalé bezplatná, následující konzultace jsou v režimu smluvní ceny a zahrnují  poskytnutou konzultaci, naší přípravu na setkání s možností supervizního odborného dohledu naší práce. Pokud by měla být mírná cena (200/300 Kč) jedinou překážkou naší podpory a spolupráce, lze se dohodnout jinak. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit.

** Možnost víkendového sezení lze pouze po domluvě.