+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Jak mluvit s dětmi o smrti

Jak mluvit s dětmi o smrti

Každý z nás je jedinečná bytost a truchlíme z jedné strany všichni podobně i každý jinak. Je to tak v pořádku. Děti truchlí jinak než dospělí. Smrt v rodině bude dítě trápit hlavně tehdy, když ztratí pocit jistoty a bezpečí a když na své otázky nedostane odpověď. Naslouchejte bez hodnocení, dávání rad nebo vyjadřování vlastního názoru.

Sdílíme rádi materiál o truchlení dětí organizace LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím, který vám poskytne více informací a odpovědí na otázky.