+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Konference DOBROvolnictví 2022

Konference DOBROvolnictví 2022

Naše kolegyně Zuzka prezentovala službu naší poradny pro pozůstalé poctivě a s nadšením. Pomáháme již 10 let a to i díky vám podporovatelům. Děkujeme?.

Pátek 18. března 2022 byl vyhrazen pro hybridní formu odborné konference dobrovolnictví. Přednášeli zajímaví hosté včetně těch, o které projevili zájem dobrovolnické organizace v regionu – osobnosti z domova i ze zahraničí. Tématem bylo sdílení zkušeností, dobrých příkladů, legislativních a dalších novinek, ale i radostí a strastí, které management, koordinace, podpora i samotná dobrovolnická služba přinášejí.

Program konference byl rozdělen do jednotlivých bloků: legislativa, podpora dobrovolnictví ze strany státu a samosprávy, management a koordinace dobrovolnictví, příběhy aktivních dobrovolníků, firemní dobrovolnictví apod.