+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

PF 2021

PF 2021

Děkujeme všem za důvěru, kterou jste nám projevili. Velké díky pro ty, co nás v roce 2020 podpořili a pomohli tím pozůstalým na jejich cestě truchlení při ztrátě dítěte v jakémkoliv věku či milovaného partnera, kamaráda.

My v Plzeňské zastávce z. s. máme za sebou stovky hodin na pomoc pozůstalým, úspěchy v menších projektech, posílení pozice poradce o krizovou interventku, rozvoj na poli dobrovolnictví i dárcovství. Smrt nás vybízí ke hledání smyslu života a naše poradkyně jsou pro klienty průvodci na těchto cestách.

Někdy si myslíme, že spokojenosti a vnitřního klidu se nám dostane po úspěchu v práci, rodině, při studiu. S prožitím náhlého úmrtí milovaného člověka nebo i jiné živé bytosti často zažíváme prohlédnutí bezvýznamnosti věcí hmotných a naopak zvědomění významů vlídného okolí kolem nás. Ty chvíle společného prožívání smutku, starostí, prostoru pro nadechnutí se, předání si energie, soucitu druhého pro naše trápení…

Přejeme vám do dalšího roku sílu odpouštět si,

sílu milovat navždy,

sílu pocítit blízkost a naději.