+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Podpořte naši sbírku na včasnou podporu pozůstalých rodin

Podpořte naši sbírku na včasnou podporu pozůstalých rodin

Mirka a Zuzka

Založili jsme sbírku na včasnou podporu pozůstalých rodin na Doniu. Staňte se naším dárcem, i malou částkou můžete změnit někomu život. Jen díky vám máme jistotu, že budeme schopni reagovat na nepředvídané situace.

Proč organizujeme tuto sbírku?

Protože poskytujeme a propagujeme kvalitní doprovázení lidem v nečekané životní roli truchlícího člověka. Krom přímé podpory pozůstalých rodičů a dětí budeme pracovat na osvětě u veřejnosti a pomáhajících profesích.

Během posledního roku a půl vzrostl počet zájemců z řad pozůstalých o 40 % procent. Důvodů je několik. Jedním jsou noví pozůstalí vlivem nečekaného úmrtí Covid19, neboť podpůrné kontakty s blízkými byli vlivem vládních omezení vzdálenější. Naše práce je po letech fungování tzv. více vidět, což přináší nové výzvy k organizaci pomoci. Každý den jsme k dispozici pro pozůstalé v období truchlení. 

Služby jsou otevřeny všem lidem, kteří buď přímou ztrátou blízké osoby prošli anebo se s ní potýkají ve své rodině či u blízkých. Každý pozůstalý má právo na kvalifikovanou pomoc a podporu od nás. Důležitým úkolem v tomto zranitelném období je doprovázení, neboť každá konfrontace se smrtí může aktivizovat komplikovaný zármutek a uvíznutí ve složitostech a traumatu.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Za 59 000 Kč pokryjeme část nákladů na psychoterapie či odborné doprovázení členům rodin, kteří jsou zranitelní ve svém zármutku po náhlé smrti blízkého.

Děkujeme za vaše dary i sdílení!