Poradna

Adresa pro objednané: Jablonského 92, Plzeň – Slovany

Pracovní dny: 8 – 18 hodin

Poradnu pravidelně dezinfikujeme a společně s vámi dodržujeme hygienická pravidla.

Děkujeme za vaši důvěru, velmi si ji vážíme. Pro upřesnění pár informací úvodem.

Jsme tým profesionálních terapeutů a poradců, kteří si sami prošli cestu zármutku po úmrtí nejbližšího člověka. Naše služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí vás jako klienta a spolupráci tvoříme z vašich individuálních potřeb a přání.

Každý poradce je vázán etickým kodexem poradců a psychoterapeutů , zachování diskrétnosti a důvěrnosti při sdílení. Údaje vyplývající ze spolupráce tzn. jméno, telefon či mailová adresa jsou využívány pouze ve prospěch naší spolupráce.
Výjimku mlčenlivosti tvoří případy ze zákona – tzv. oznamovací povinnosti při ohrožení zdraví a života nebo o ohrožení dalších osob a povinnost překazit trestný čin (jsou v tomto případě nadřazeny mlčenlivosti).

Zrušení domluveného termínu setkání nám prosíme včas oznámit, nejpozději však do 24 hodin před domluveným začátkem (lze formou SMS či telefonicky s poradcem).


CENA: první konzultace je pro pozůstalé vždy bezplatná, následující konzultace v režimu ambulantním/terénním výjezdu/online formy jsou v režimu smluvní ceny (individuální 300 Kč/páry 400 Kč) a zahrnují  poskytnutou konzultaci, naší přípravu na setkání s možností supervizního odborného dohledu naší práce. Spolupráci můžete kdykoliv ukončit.

Pokud by měl být poplatek jedinou překážkou naší podpory a spolupráce, lze se dohodnout jinak. **Rok 2021 – máme v realizaci Projekt na podporu pozůstalých, konzultace jsou tedy do odvolání bezplatné. Pro bližší informace volejte svého poradce.

** Možnost víkendového sezení lze uskutečnit pouze po domluvě.

Všechny finanční prostředky jsou využity na pokrytí provozu Plzeňské zastávky z.s. Děkujeme.