+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Příspěvky pojišťoven na podporu prevence duševního zdraví v roce 2023

Příspěvky pojišťoven na podporu prevence duševního zdraví v roce 2023

Péče o duševní zdraví je v české společnosti bohužel stále tabu. Přitom více než 7 % české populace trpí úzkostnými poruchami, 5,5 % poruchami nálady z čehož 4 % závažnými depresemi. Další lidé trpí poruchami příjmu potravy, poruchami osobnosti a dalšími duševními onemocněními. Není žádnou ostudou říci si o pomoc, pokud se necítíme dobře a problémy přetrvávají, nepomáhá ani pohyb a zdravá životospráva.

Několik zdravotních pojišťoven nabízí i v letošním roce příspěvky v rámci programů pro zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Psychoterapeutické poradenství je poskytováno vybranými kvalifikovanými psychoterapeuty v soukromých praxích a každá pojišťovna stanovuje své podmínky pro čerpání příspěvků. Přečtěte si více v tomto článku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta.

Příspěvek je určen pojištěncům ve věku od 7 let (u kterých není v termínu podání žádosti evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně) na nově absolvovaná sezení u vybraného terapeuta dle zveřejněného seznamu v max. počtu 10 sezení.

Více informací najdete zde: https://dusevnizdravi.vzp.cz/

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP se zapojuje do podpory prevence duševního zdraví. Klienti třetí největší zdravotní pojišťovny v ČR, kteří potřebují v souvislosti s pandemií COVID-19 psychosociální intervenci, mohou využít preventivní program s názvem Duševní zdraví. Příspěvek na tuto terapii dosáhne až 2500 Kč.

Příspěvek je určen pojištěncům na psychosociální intervenci absolvovanou u vybraného odborníka – soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací. Příspěvek lze poskytnout také na on-line konzultaci/sezení a je možné jej čerpat jednotlivě (tj. až 500 Kč po každé konzultaci) nebo kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Více informací najdete zde: https://cpzp.cz/preventivni-program/73

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

V pojišťovně ZP MV považují duševní zdraví za přinejmenším stejně důležité jako zdraví tělesné. Proto přispívají na vyšetření v oboru klinické psychologie a klinické logopedie, na vyšetření kognitivních funkcí u dospělých a nově také na psychoterapeutická sezení (dětem i dospělým až 4 000 Kč).

V rámci programu podpory duševního zdraví nabízí příspěvek na psychoterapeutické poradenství pro děti i dospělé. Příspěvek na až 10 sezení u psychoterapeuta (z tohoto seznamu). Může se jednat o individuální, párové, rodinné i skupinové konzultace.

Více informací najdete zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Na psychoterapie můžete nyní získat 2 000 Kč od Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. ZPČ přispívá na psychoterapii v rámci programu podpory péče o duševní zdraví bez rozdílu věku.

Příspěvek mohou získat všichni pojištěnci bez rozdílu věku do max. výše 2000 Kč. Částku je možné čerpat na víckrát, např. 4x 500 Kč. Proplacen vám bude doklad od všech terapeutů ne jen od těch, se kterými mají smlouvu.

Více informací najdete zde: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2023/prispevky-pro-zeny-a-muze