+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Tesco pomáhá díky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Tesco pomáhá díky programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Rok 2019 je za námi a rok 2020 se rozjel plnou parou vpřed. Aby byl rok 2020 také úspěšný a mohli jsme nadále pomáhat pozůstalým uvádíme v pohyb vyšší informovanost veřejnosti o naší pomoci. Připojili jsme se do grantového programu společnosti Tesco.

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Organizátorem je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu.

Zúčastnit se mohou neziskové organizace či příspěvkové organizace s činností v oblasti sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrany lidských práv, ochrany životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Příjemce podpory v programu je tedy výlučně člověk. Toto ustavení neplatí pouze pro projekty z kategorie zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí.

Grant obdrží 70 neziskových či příspěvkových organizací (v každém regionu jedna nezisková či příspěvková organizace). Výše výherního grantu je 45 000 Kč.

Naším prvním letošním úspěchem je skvělé umístění našeho projektu mezi tři finalisty programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Od 20. ledna do 16. února budete mít možnost jako zákazníci Tesco hlasovat pro náš projekt v prodejně na Borských polích. Děkujeme!

Více na: https://itesco.cz/pomahame/