+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Krizoví interventi rokovali na zámku v Nečtinech

Krizoví interventi rokovali na zámku v Nečtinech

Od 31. května do 2. června 2020 se konala v hotelu Zámek Nečtiny už 15. ročník pracovní konference SPIS (systému psychosociální intervenční služby) s odborným programem cíleným na interventy. Naše kolegyně Mgr. Simona Vlčková na konferenci přednášela o pomoci pozůstalým prostřednictvím našeho spolku.

Letošním pořadatelem konference byla Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, garanty odborného programu pak PhDr. Lukáš Humpl a Mgr. Vendula Kolářová. Slavnostního zahájení konference, které proběhlo netradičně až druhý den, se zúčastnili zástupci vedení ZZS PK, MUDr. J. Vidunová, MBA, LL.M. a MUDr. I. Prcín. Mezi hostitele a návštěvníky konference zavítal do Nečtin dnes i ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. a také rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.

Návštěvníci konference probírali celou řadu zajímavých témat, jako je spolupráce interventa s ostatním zdravotnickým personálem, první pomoc při únavě, etický rozměr intervence nebo jak hovořit o smrti s dítětem. Jako horká novinka se objevil blok přednášek spojený s psychickým vypětím zdravotníků a dalšího personálu během pandemie nemoci COVID-19.

Všichni přítomní se shodli, že význam psychosociálních služeb roste, což potvrdila nejen loňská tragická událost ve Fakultní nemocnici v Ostravě (aktivní střelec), ale i stále vysoký počet obětí dopravních nehod či již zmíněná pandemie koronaviru, která ochromila nejen nás, ale doslova celý svět.