+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Kateřina Ratislavová, vedoucí poradny při úmrtí miminka

Kateřina Ratislavová, vedoucí poradny při úmrtí miminka

Naše milá kolegyně Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. je odbornou asistentkou Fakulty zdravotnických studií a zároveň poskytuje poradenství rodičům, kteří prožili ztrátu miminka.

Katka je porodní asistentka a odborná asistentka na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Vystudovala obor psychologie a rodinná výchova na Pedagogické fakultě ZČU a následně prošla komplexním psychoterapeutickým výcvikem. Ve svém profesním životě se proto snaží propojit výuku i praxi porodní asistence s poradenstvím v psychosociální oblasti.

Katka je odbornice FZS se již řadu let věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí novorozenců během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Za svoji poradenskou činnost ve našem spolku nyní obdržela ocenění Anděl 2020, které uděluje primátor města Plzně. Cena Anděl 2020 oceňuje fyzické, případně právnické osoby, působící v oblasti sociálních služeb. Je poděkováním za jejich nezištnou pomoc potřebným – osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám. Moc gratulujeme!

Děkujeme Katko za tvou práci v našem spolku.