+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Naše poradkyně Katka získala Cenu Křesadlo za rok 2021

Naše poradkyně Katka získala Cenu Křesadlo za rok 2021

Hlavním cílem udělování Ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci. Křesadlo pomáhá seznámit širší veřejnost s pestrostí dobrovolnictví a podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Je také malou oslavou těch, bez kterých bychom ty úžasné dobrovolnické příběhy nemohli vyprávět, koordinátorů dobrovolníků z nevládních neziskových organizací.

Ocenění Křesadlo 2021 mělo podtitul „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Mezi oceněnými byly osoby pomáhající v sociální, spolkové či ve zdravotnické oblasti. Mezi oceněnými jsou lidé, kteří neváhali a nad rámec svých povinností pomáhali organizacím či lidem ve svém okolí zvládnout těžkosti jejich života. Společným jmenovatelem všech oceněných je skromnost, se kterou přistupují ke svým aktivitám.

Naše kolegyně Kateřina Ratislavová byla oceněna za 9 let dobrovolné činnosti, podpory pozůstalým rodičům a pomoc při rozvoji spolku Plzeňská zastávka z.s., kde se věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí miminka během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Velmi citlivě pomáhá ženám potažmo celým rodinám, které prochází touto těžkou životní situací, vede ve spolku bezplatné poradenství v poradně při úmrtí miminka.

Děkujeme, Katko!