Události, hlavní zpravodajství ČT

Naše osvětová kampaň na pomoc pozůstalým dostala prostor i v hlavních zprávách – Události ČT. Reportáž začíná ve cca 26 min 50 sec Události ČT1. Kdo nestihl reportáž o naší práci, může se podívat zpětně.

Podpořte nás ve společné kampani s Klára pomáhá z.s. Plzeňská zastávka z.s. a Poradna Vigvam z.ú. Spojila nás smrt https://www.donio.cz/SpojilaNasSmrt

Události:https://www.ceskatelevize.cz/…/22141100010…/video/841948

Děkujeme za jakýkoliv příspěvek (kdyby každý, kdo vnímá, jak je naše práce potřebná, přispěl třeba 100,- Kč – přes Donio je to otázka několika vteřin … může hodně pomoci v další potřebné práci ❤️)

Rozhovor s psychoterapeutkou Mgr. Monikou Jelínkovou, 2021

Kampaň na pomoc pozůstalým

V rámci Týdne rodiny připomínáme její důležitost jako jedné z nejvzácnějších institucí, které máme. Koronavirová epidemie nečekaně bere milované členy mnoha rodinám. Najednou se ocitají v situaci, kdy potřebují odbornou podporu a pomoc. Tu v České republice poskytuje více neziskových organizací, které aktuálně pracují na hraně svých možností. Čtyři z nich se spojily a vyhlásily prostřednictvím Donio crowdfundingovou sbírku. Za vybrané finance mohou rozšířit své působení a pomoci více rodinám.

„Když nám zemře někdo hodně blízký, cítíme, že kousek nás zemřel také. Naší odbornou pomocí přinášíme naději do života lidem, kteří zažívají těžké chvíle.“ říká spoluzakladatelka spolku Plzeňské zastávky Mirka Šimková.

V Plzeňské zastávce pracuje mezioborový tým 12 terapeutů, kteří nabízí intervenční a psychosociální, právní i psychoterapeutickou podporu osiřelým rodinám i dospívajícím dětem. Pomáhají také při úmrtí miminka, i nečekaných ztrátách, dnes i v souvislosti s nemocí Covid-19.

Pomozte nám ji poskytnout těm, kteří ji potřebují. Děkujeme.

https://www.donio.cz/SpojilaNasSmrt

10. 5. 2021

Kurz o pomoci při úmrtí miminka

archiv Katka

Minulý víkend naše kolegyně Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. společně se Mgr. Zuzkou Hruškovou uzavřely kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Za 6 let odvedly 20 kurzů na toto náročné téma a prošlo jím postupně 523 účastníci. Katka děkuje Zuzce za spolupráci, fondu AVAST za finanční podporu vzniku kurzu, spolku Dlouhá cesta za organizaci, Fakultě zdravotnických studií ZČU za podporu ve virtuálním prostředí Moodlu.

Přejeme společně s Katkou absolventům kurzu, co nejméně zasažených rodin a hodně úspěchů v jejich doprovázení!

Pomáhejte s námi

Pomáháme rodinám, kde náhle zemřel jejich blízký, lépe se vyrovnat s dopady této ztráty…


Pokud máte i vy nápad a chtěli byste nám pomoci na různé odborné bázi nebo v tématech PR, fundraisingu, projektového managementu zavolejte nejlépe hned teď 🙂

archiv PZ

Naše knihovna

Knihy pro sebe a své děti si můžete objednávat telefonicky na čísle 731 409 191, e-mailem na adrese: zuzana@plzenskazastavka.cz.

V knihovně máme nové publikace s tématikou smrti, významech rituálů, o emocech a smutku po ztrátě. Knížky jsme dokoupili také pro děti a dospívající.

Knihy si můžete zapůjčit na základě domluvené rezervace u Zuzanny Pouskové viz KONTAKTY nebo u svého poradce Plzeňské zastávky, kterému budete výpůjčky i vracet.

Zemřela mi máma/táta

Bára, Petr a Ondřej museli dospět mnohem rychleji než jejich spolužáci. Už na střední škole se museli vyrovnat se smrtí v rodině….

Sdíleme rozhlasové povídání o životě po smrti jednoho rodiče. Skutečná vyprávění o některých bolestných situací po ztrátě nahlíží do myšlenek trojice mladých lidí, kteří jsou předčasně vystaveni problematice smrti a umírání.

https://www.mujrozhlas.cz/dokuvlna/tri-mladi-lide-o-prozivani-smrti-rodice-poslechnete-si-dokument-spolu-sami

zdroj:mujrozhlas.cz, 2020

Práva rodičů při úmrtí miminka

Dostat příležitost s dítětem se rozloučit v intimním prostředí po takovou dobu, kterou potřebujete.
Dostat příležitost své dítě po porodu vidět, chovat jej v náručí.
Dostat příležitost dítě vyfotografovat.
Dostat příležitost uchovat památky na dítě, kterými mohou být: snímek z ultrazvukového vyšetření, fotografie, otisk ručky/nožky, pramínek vlásků, data o váze a míře dítěte a jiné.
Dítě pojmenovat jménem.
Rozhodnout o možném pohřbu dítěte. (Dle zákona o pohřebnictví do 96 hodin)
Získat srozumitelné informace o zdravotním stavu dítěte, zjištěných vyšetřeních, výsledcích pitvy. Máte nárok vyžádat si zdravotnickou dokumentaci a lékařské zprávy.
Mít možnost uspokojit kulturní a spirituální potřeby.
Být citlivě zdravotnickým personálem doprovázeni s respektem k vašim pocitům, myšlenkám, přesvědčením a individuálním přáním.
Získat informace o procesu truchlení. Získat odbornou nebo laickou pomoc a podporu.
Získat srozumitelné a podrobné informace o vašich dalších občanskoprávních povinnostech (matrika, úmrtní list, mateřská dovolená).
zpracovala K. Ratislavová 2020, zdroj: přeloženo volně dle SANDS (Stillbirth and neonatal death charity)