+420 771 148 308
info@plzenskazastavka.cz

Štítek: Spolek

Kateřina Holubová, krizová interventka

Za nezištné pomoci naší členky Katky poskytujeme online terapie, konzultace (psychologické), krizovou intervenci v ČZJ pro neslyšící, ale také ergoterapeutické poradenství.

Nabíka naší knihovny

V knihovně máme nové publikace s tématikou smrti, významech rituálů, o emocích a smutku po ztrátě. Knížky jsme dokoupili také pro děti a dospívající.

Povídání o dobré komunikaci ve zdravotnictví s Katkou Ratislavovou v MF Dnes

Přečtěte si rozhovor se členkou našeho spolku na téma komunikace ve zdravotnictví a tom, že lékař by měl projevit zájem o pacienta.

PF 2021

Děkujeme všem za důvěru, kterou jste nám projevili. Velké díky pro ty, co nás v roce 2020 podpořili a pomohli tím pozůstalým na jejich cestě truchlení při ztrátě dítěte v jakémkoliv věku či milovaného partnera, kamaráda.

Naše poradkyně Mirka získala Cenu Křesadlo za rok 2020

Hlavní Cenu Křesadlo 2020 získala naše kolegyňka Miroslava Šimková, která 8 let dobrovolně pomáhá pozůstalým při ztrátách milovaného člověka.

Fungujeme ve speciálním režimu

V dnešní nelehké době se může změnit situace ze dne na den. Potřebná konzultace může proběhnout jednou nebo i vícekrát. Může být jako jediný podpůrný kontakt, nebo se domluvíme na pokračování. Spojení s naší terapeutkou je obvykle po telefonu, chatu, ale i online.

Krizoví interventi rokovali na zámku v Nečtinech

Od 31. května do 2. června 2020 se konala v hotelu Zámek Nečtiny už 15. ročník pracovní konference SPIS (systému psychosociální intervenční služby) s odborným programem cíleným na interventy. Naše kolegyně Simča na konferenci přednášela o pomoci pozůstalým prostřednictvím našeho spolku.

Giving Tuesday 2020

Solidarita má obrovskou moc sjednotit a uzdravit komunity v časech dobrých i zlých. Globální hrozba, jakou je COVID-19, se dotýká každého člověka. Současně představuje skvělou příležitost se globálně spojit. Plzeňská zastávka pomáhá ONLINE podpůrnými rozhovory do odvolání bezplatně.

Školíme se v tématu Hygiena a prevence COVID19

Tématem školení bylo „Koronavirus – mikrobiologie, epidemiologie a hygieny v sociálních službách“. Děkujeme školitelům za téma a jeho odborné zpracování, bylo pro nás přínosné. Záleží nám na kvalitě a bezpečí služby, kterou klientům poskytujeme.

Pomoc sobě i druhým

Prožíváme velmi těžké časy. Máme strach o své nejbližší, o sebe, svou budoucnost. Chybí nám život, jaký jsme ještě před pár týdny žili.